கலாம் இறந்ததாக சொல்லப்படும் நேரத்தில் இருந்து 7 மணி நேரத்தில் உடல் இவ்வளவு கருப்பாக ஆகுமா?

Why Did Abdul Kalam Body Turn Black Within 7 Hours from His Death

கலாம் இறந்ததாக சொல்லப்படும் நேரத்தில் இருந்து 7 மணி நேரத்தில் உடல் இவ்வளவு கருப்பாக ஆகுமா? அல்லது மூன்று நாட்கள் முன்னரே இறந்தாரா அல்லது விஷம் கொடுக்கபட்டதா? ஆண்டவன்தான் அறிவாரா? அல்லது பொன்ராஜ் அறிவாரா?

13062259_940246969430179_1773582594390714832_n

நாம் தமிழர் கட்சி காணொளிகள் மொத்த தொகுப்பு

Naam Tamilar Katchi Videos Total Collections / Video Database

காணொளி தொகுப்பு ஆண்டு வாரியாக |

Video Collection Year Wise

இணைப்பு | Link
Total Collection | மொத்த தொகுப்பு http://tamilcat.com/?p=13271
2016 http://tamilcat.com/?p=13271
2015 http://tamilcat.com/?p=13253
2014 http://tamilcat.com/?p=13189
2013 http://tamilcat.com/?p=13108
2012 http://tamilcat.com/?p=13046
2011 http://tamilcat.com/?p=13056
2010 http://tamilcat.com/?p=13024
2009 http://tamilcat.com/?p=13020
2008 http://tamilcat.com/?p=13012
2007 http://tamilcat.com/?p=13007
2006 http://tamilcat.com/?p=13001

If you want to help Tamil Cat. Please Donate (Click on “Add to Cart“)
 

13062511_940248332763376_8562119340429149987_n

(163)

Comments

comments

Category:

All Videos, Politics

Leave a Reply